Goodbye, Node.js Buffer — Sindre Sorhus

2023-10-27

https://sindresorhus.com/blog/goodbye-nodejs-buffer

今は Buffer は代替可能になったから、私も Node.js 固有の機能はあまり使いたくないな・・・。